Over ECX

KMO-portefeuille

Via de kmo-portefeuille heb je de mogelijkheid om financiële steun te krijgen voor bepaalde diensten. Ontdek hier waarvoor je allemaal steun kunt krijgen van de kmo-portefeuille.

ECX: erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Door de toegenomen digitalisering van de economie en de samenleving lopen Vlaamse bedrijven meer dan ooit het risico om gehackt te worden. Investeren in cybersecurity is daarom een must. De Vlaamse Regering wil bedrijven hierin zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom kunnen ondernemingen die investeren in cybersecurity genieten van een verhoogd percentage binnen de kmo-portefeuille: elke steunaanvraag die na 13 september 2021 ingediend wordt voor een advies of opleiding met betrekking tot het thema cybersecurity krijgt een verhoogd steunpercentage van 45% voor kleine ondernemingen en van 35% voor middelgrote ondernemingen. Het maximale subsidiebedrag blijft wel voor alle diensten hetzelfde: € 7.500 per jaar.

De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maken we het eenvoudig om je aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.

ECX is erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille voor adviesdiensten, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

De types cloud computing - ECX

Steun van kmo-portefeuille voor advies?

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:

 • Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
 • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Enkele voorbeelden waarbij je gebruik kan maken van de kmo-portefeuille:

 • Platformkeuze: public, private, hybride, IaaS, SaaS, PaaS, HaaS
 • IT-audit en advies omtrent gegevensopslag en beveiliging
 • Herdefiniëren/optimaliseren ICT-processen en platformen
 • Advies over het (beter) op elkaar afstemmen van ICT en de huidige en/of toekomstige bedrijfsdoelstellingen.
 • Advies rond hoge beschikbaarheid, betere security en algemene veiligheid van je digitale apparaten en gegevens.

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep doet op de kmo-portefeuille:

 • Je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of je beoefent een vrij beroep.
 • Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in je bedrijf’ aan de slag.
 • Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vijf keer ja? Bel ons via ons gratis nummer voor meer info: 0800 93 710

Security

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Hoeveel subsidies je kan krijgen is afhankelijk van de grootte van je onderneming.

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Vanaf 1/01/2020 is het bedrag maximaal € 7.500.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Vanaf 1/01/2020 is het bedrag maximaal € 7.500.

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet je niet 100 procent zeker of je een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op. De officiële grootte van je kmo hangt af van je:

 • aantal werknemers
 • omzet
 • balanstotaal

Een schematisch overzicht:

Type onderneming

kleine onderneming

middelgrote onderneming

Werknemers

< 50 VTE*

< 250 VTE *

Omzet

< of = € 10.000.000

< of = € 50.000.000

Balanstotaal

< of = € 10.000.000

< of = € 43.000.000

* VTE = voltijds equivalent. Eén VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz. Op basis van bovenstaande criteria wordt je ondernemingsgrootte vastgesteld. Als je bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor je gegevens op bij de Nationale Bank van België. De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij je eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

OPGELET: Maakt je onderneming deel uit van een groep? Hou hier rekening mee wanneer je een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van je onderneming.

Contacteer ons

Benieuwd wat ECX voor jou kan betekenen? Neem nu vrijblijvend contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder